Sälj din maskin via oss

Koneanti Abs verksamhetside bygger på faktumet att maskinerna säljs på grundval av prissättning som fastställts på marknaden och kunderna.

Fördelar när du säljer din maskin via KONEANTI Ab

  • En bra kundservice.
  • Risken är 0 €, om vi av någon anledning inte lyckas med att sälja din maskin.
  • Du sparar tid eftersom du inte behöver använda din egen tid på att svara på meddelanden, telefonsamtal och e-post.
  • En säker handelsmetod som alltid säkrar säljarens maskin och köparens köpesumma.
  • Din maskin kan alltid användas under försäljningen.

Vi erbjuder dina maskinköpare om så önskas:

  • Avbetalnings- och leasingfinansieringsalternativ
  • Försäkring, såsom avbrottsskydd
  • Budgettransporter

Läs mera

Hur säljprocessen fortskrider

1

Vi ordnar ett möte med kunden varvid maskinens historia genomgås närmare och realistiska men representativa försäljningsbilder samt videopresentationer tas.

Vi gör ett skriftligt avtal gällande villkoren för försäljningen, till exempel gränserna för försäljningspriset inom vilka vi kan röra oss.

2

Förutom nuvarande kanaler marknadsför vi din maskin också genom ett ständigt växande nätverk.

Utöver synligheten kommer din maskin att bli till mera intresse för potentiella köparkandidater på grund av de partnerfördelar som Koneanti Ab erbjuder.

Servicen har görs enkel för potentiella köparkandidater.

3

Vi sköter demonstrationen av din maskin där maskinen befinner sig och prisförhandlingarna görs i enlighet med överenskomna gränsvillkor.

4

När köparen hittas görs en försäljningshandling före överlämnandet av maskinen och köpebeloppet måste betalas på Koneanti Abs kundreservkonto innan maskinen överlämnas.

När maskinen överlämnas överförs transaktionsbeloppet på kundens konto.

Erbjud din maskin till salu

Kontaktinformation
Maskininformation