Avbetalning, leasing och försäkringar

Vill du ha en finansieringslösning och eventuellt ytterligare säkerhet för din maskinen? Genom Koneanti Oy: s samarbetspartners får du en finansieringslösning som passar dina behov. Du har även möjlighet till ytterligare säkerhet, som till exempel avbrottsförsäkring, för att tillgodose dina planer. Koneanti Oy erbjuder omfattande kundservice tillsammans med professionella partners.

Avbetalningsfinans.

Maskinen du köper fungerar som garanti för lånet. Lånets återbetalningsintervall kan avtalas mellan 1-3 månader med en kreditperiod på 12-60 månader. Handpenningen är normalt 20-30%. Finansieringen överenskommes alltid från kund till kund tillsammans med en expert.

Finansiell leasing

Önskar du en mera flexibel finansieringslösning för din maskin? Då kan du hyra maskinen via ett finansieringsföretag och du har rätt att lösa in maskinen efter hyrestiden. Du betalar bara för maskinens avskrivningar. Den första hyresbetalningen kan vara något större eller till och med 0 € om så önskas. De följande hyresbetalningarna är små och förutsägbara. Dessutom är hyreskostnaderna avdragsbara i beskattningen. Finansieringen uppgörs alltid från kund till kund tillsammans med en expert.

Försäkring

Genom vår partner har du möjlighet till mera omfattande säkerhet för din maskin, som t.ex. avbrottsskydd.

Fråga mer