Helsingin Maatalouskonemessut 2022

Koneanti Oy kiittää kaikkia osastolla vierailleita ja kiinnostuksesta koneenvälitystä kohtaan. Maatalouden ajat ovat kovat ja kotimaisen ruuantuotannon tärkeys sen kun kasvaa entisestään. Koneanti Oy perusajatus lähtee siitä, että koneet saadaan siirtymään tuottajalta tuottajalle mahdollisimman kustannustehokkaasti. Varsinkin nyt kannattaa ottaa yhteyttä, jos löytyy tuotantokelpoisia koneita, koska nyt niille todellakin on tarvetta ja Koneanti on tässä kohtaa tekemässä kanssanne yhteistyötä!

– Koneannin väki